Formulář pro testovače

Jednotlivé otázky oznámkujte jako ve škole 1 až 5 a doplňte popisem.

= velmi spokojen/a,  2 = spíše spokojen/a,  = neutrální/nevím,  = spíše nespokojen/a,  = velmi nespokojen/a